Brugsanvisning

biolyte1

Biolyte er et meget alsidigt produkt til private. Det samme produkt kan både fjerne biofilm, lugt tilstande og bakterier i bl.a. rørsystemer.

Brugsanvisning og dosering:
Biolyte blandes med vand i nedenstående blandingsforhold
Forebyggende behandling af brugsvand 1:2000 – 1:1000
Vandinstallation desinfektion: 1:100 eller 1:50 (1)
Overflade desinfektion (CIP)
Overflader store – gulve
Overflader små
1:100
1:100eller 1:50
100%
Hånddesinfektion:  1 del Biolyte til 1 del vand 1:1

Vandtank desinfektion bl.a. autocampere, campingvogne samt motor- og sejlbåde ved opstart på sæsonen.

Almindelig rengøring:
Fyld tanken 2/3 (f.eks. 50 liters tank) med vand tilsæt 500ml Biolyte (en halv 1 liters flaske).
Herefter åbnes alle haner så der er sikkerhed for at løsningen er tilstede i alle haner og rørsystemer, hanerne lukkes igen og tanken fyldes helt op med vand. Løsningen henstår herefter i minimum 30 minutter. Herefter tømmes tanken ved at åbne alle hanerne så løsningen langtsomt kan løbe ud. Efterskylles med vand.

(1) Hvis vandtanken har henstået ubrugt i længere tid kan doseringen til almindelig rengøring øges til 2 x 500ml.

Følg altid fabrikantens anvisninger for det produkt der ønskes anvendt Biolyte på. Afprøv derefter på et ikke synligt sted.

Særlig rengøring:

Hvis tanken har stået ubrugt i meget lang tid eller af andre årsager er særligt kontamineret kan Biolyte i større koncentrationer påfyldes og henstå til næste dag. Tanken efterskylles med vand.

Opbevaring:

Opbevares mørkt, køligt  og frostfrit. Holdbarhed op til 10 mdr. fra produktionsdato.