Brugsanvisning

  biolyte1

  Biolyte Ank.anolyte produktet har et bredt anvendelsesområde. Det samme produkt kan både fjerne biofilm, lugt tilstande og bakterier i bl.a. rørsystemer.

  Brugsanvisning og dosering:
  Biolyte Ank.anolyte blandes med vand i nedenstående blandingsforhold
  Forebyggende behandling af brugsvand 1:2000 – 1:1000
  Vandinstallation desinfektion: 1:100 eller 1:50 (1)
  Overflade desinfektion (CIP)
  Overflader store – gulve
  Overflader små
  1:100
  1:100eller 1:50
  100%

  Vandtank desinfektion bl.a. autocampere, campingvogne samt motor- og sejlbåde ved opstart på sæsonen.

  Almindelig rengøring:
  Fyld tanken 2/3 (f.eks. 50 liters tank) med vand tilsæt 500ml af Biolyte produktet  (en halv 1 liters flaske).
  Herefter åbnes alle haner så der er sikkerhed for at løsningen er tilstede i alle haner og rørsystemer, hanerne lukkes igen og tanken fyldes helt op med vand. Løsningen henstår herefter i minimum 30 minutter. Herefter tømmes tanken ved at åbne alle hanerne så løsningen langtsomt kan løbe ud. Efterskylles med vand.

  (1) Hvis vandtanken har henstået ubrugt i længere tid kan doseringen til almindelig rengøring øges til 2 x 500ml.

  Følg altid fabrikantens anvisninger for det produkt der ønskes anvendt Biolyte produkter på. Afprøv derefter på et ikke synligt sted.

  Særlig rengøring:

  Hvis tanken har stået ubrugt i meget lang tid eller af andre årsager er særligt kontamineret kan større koncentrationer påfyldes og henstå til næste dag. Tanken efterskylles med vand.

  Opbevaring:

  Opbevares mørkt, køligt  og frostfrit. Holdbarhed op til 10 mdr. fra produktionsdato.

  Copyright - Biolyte 2019