ANVENDELSE

Biolyte Ank.anolyte produktet er et meget alsidigt produkt. Det samme produkt kan både fjerne biofilm, lugt tilstande og bakterier i bl.a. rørsystemer.

Anvendelsesområder 
Biolyte Ank.anolyte produktet har mange unikke egenskaber. Produktet fjerner effektivt bakterier i drikkevand og brugsvand. Efterlader ingen afsmag eller lugt efter desinfektion.

Biolyte Ank.anolyte gør en forskel, set i forhold til andre produkter. Brugsopløsningen er mild ved anvendelse.

Følg altid producentens anvisninger, for det produkt der ønskes anvendt Biolyte Ank.anolyte produkter på. Biolyte Ank.anolyte produkter må ikke blandes med andre produkter.

Brugsanvisning og forslag til dosering:
Biolyte Ank.anolyte produktet blandes med vand i nedenstående blandingsforhold.

Forebyggende behandling af brugsvand                              1:2000 – 1:1000
Vandinstallation desinfektion:                                                1:100 eller 1:50 (1)
Overflade desinfektion (CIP)                                                   1:100
Overflader store (gulve) desinfektion                                    1:100 eller 1:50
Overflader små                                                                          100%

Vandtank desinfektion i bl.a. autocampere, campingvogne samt motor- og sejlbåde. Ved opstart på sæsonen.
Almindelig rengøring:
Fyld tanken 2/3 (f.eks. 50 liters tank) med vand tilsæt 500ml Biolyte produktet (en halv 1 liters flaske).
Herefter åbnes alle haner så der er sikkerhed for at løsningen er tilstede i alle haner og rørsystemer, hanerne lukkes igen og tanken fyldes helt op med vand.
Løsningen henstår herefter i minimum 30 minutter. Herefter tømmes tanken ved at åbne alle hanerne så løsningen langtsomt kan løbe ud. Efterskylles med vand.

(1) Hvis vandtanken har henstået ubrugt i længere tid kan doseringen til almindelig rengøring øges til 2 x 500ml.

Følg altid fabrikantens anvisninger for det produkt der ønskes anvendt Biolyte produkter på. Afprøv derefter på et ikke synligt sted.

Særlig rengøring:
Hvis tanken har stået ubrugt i meget lang tid eller af andre årsager er særligt kontamineret kan Biolyte produktet i større koncentrationer påfyldes og henstå til næste dag. Tanken efterskylles med vand.

Opbevaring:
Opbevares mørkt, køligt  og frostfrit. Holdbarhed op til 10 mdr. fra produktionsdato.

Udpluk af anvendelsesområder:

 • Marine og Sejl- og motorbåde, overflader, rør og tanke
 • Camping
 • Hjem
 • Fjerner bakterier i drikkevandstanke og brugsvand
 • Renser og affedter rør og vandtanke for biofilm belægninger
 • Fjerner lugt
 • Efterlader ingen smag og lugt efter desinfektion
 • Desinfektion af genbrugsvand
 • Desinfektion af rør og tanksystemer
 • Forbedret hygiejne
 • Desinfektion af overflader
 • Micro- og hjemmebryggerier (privat)
 • Rengøring samt overflade og desinfektion af udstyr

Click here to add your own text